Církevní obřady

Věnujeme se také pořizování záznamů a fotografování církevních obřadů jako jsou křtiny, biřmování, mše atd.

Svátost křtu je jedinečná v životě křesťana. Připomeňte si ji u videozáznamu tohoto okamžiku!

Církevní sňatek v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu - krátká upoutávka